19.04.17

Mäksa vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel hoonestatud kinnistu aadressil Poka tee 35, Poka küla, Mäksa vald, Tartumaa (50101:004:0156). Poka ait-kuivati valmis 1880. aastal ja oli ehitatud mõisa tootmishooneks (ei ole mälestis). Hoone ehitusalune pindala on 227 m², milles asub 2 maapealset korrust suletud netopinnaga 332,2 m². Kuni 1990-ndate aastate keskpaigani oli hoone kasutusel heinaseemne kuivatina, peale mida on hoone seisnud tühjana. Kinnistu suurus on 3681 m².

 

Enampakkumise tingimused:

  1. Enampakkumise alghind on 15 000.- (viisteist tuhat) eurot.
  2. Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Mäksa Vallavalitsusele aadressil Poka tee 39, Poka küla, Mäksa vald, 62308 Tartumaa kinnises ümbrikus pakkumine märgusõnaga "Poka ait-kuivati".
  3. Pakkumine peab sisaldama:

3.1. pakkuja või tema volitatud esindaja allkirjastatud sooviavaldust käesolevate tingimuste punktis 1 nimetatud vara ostmiseks. Sooviavaldus peab sisaldama pakkuja nime ja elu- või asukohta, isikukoodi või registrikoodi, kontakttelefoni ning e-posti  aadressi selle olemasolul;

            3.2. nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel;

            3.3. pakkumise summat (s.h sõnadega väljendatult);

      3.4. esindaja korral volitusi tõendav dokument.

  1. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. juuni 2017. a kell 9.00.
  2. Pakkumised avab Mäksa Vallavalitsus 27. juunil 2017.a kell 09.05 pakkumiste registreerimise järjekorras ja koostab selle kohta protokolli. Kõigil pakkujatel on õigus ise või oma esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.
  3. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul peale pakkumiste avamist. Enampakkumise võitjaks tunnistatakse pakkuja, kes on teinud kõrgeima hinnaga pakkumise. Samaväärsete pakkumiste korral eelistatakse Mäksa vallas elavat ja/või töötavat pakkujat.
  4. Enampakkumise võitja, tema loobumisel paremuselt järgmine pakkuja jne, omandab õiguse kahe kuu jooksul sõlmida käesolevate tingimuste punktis 1 nimetatud vara omandamiseks müügi- ja asjaõiguslepingu, tasudes enne lepingu sõlmimist enda poolt pakutud ostusumma            eurodes Mäksa Vallavalitsuse arvelduskontole või notari deposiitkontole.
  5. Müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
  6. Enampakkumisel oleva varaga on võimalik tutvuda eelnevalt kokkulepitud aegadel Poka külas. Lisainformatsioon telefonil 5302 2922 või e-posti aadressil kaido@maksavald.ee.
Toimetaja: MART KEERUTAJA
4.10.16

Poka kuivati rekonstrueerimine seltsimajaks

Projekti seletuskiri

lõige AA

vaade loodest

vaade edelast

vaade kagust

vaade kirdest

I ja II korruse plaan

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA