Kastre Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 21. novembril 2017 kell 17.00 Võnnu Kultuurimaja II korrusel

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE                         16....

Ilmunud on Kastre valla novembrikuu infoleht

    leht asub siin

Tule aeroobikasse!

Hei spordihuviline.   Kätte on jõudnud aeg, et valmistuda uueks suveks, natuke tantsida ja vormida oma lihaseid. Selleks , võta kaasa HEA TUJU, ...

Kastre Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval 01. novembril 2017 kell 17.00 Melliste Algkool-Lasteaia vabaaja- ja koosolekuruumis

KUTSE  VALLAVOLIKOGU  ISTUNGILE             ...

Kastre Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine

Kastre Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumine (Kastre valla valimiskomisjoni 23.10.2017 otsus nr 19) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 68 lõike 5...

Alates 24. oktoobrist 2017.a saab alguse Kastre vald

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 12.01.2017.a määrusele nr 8 muutub päeval peale Kastre Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamist haldusterritoriaalne korraldus - Haaslava, Mäksa ja Võnnu...

Alates 24. oktoobrist Melliste Raamatukogul uued lahtioleku ajad

Külastage ka raamatukogu FB lehekülge!

Mäksa Vallavolikogu kehtestas Mäksa valla üldplaneeringu

Mäksa Vallavolikogu 11.09.2017 otsusega nr 45 otsustati kehtestada Mäksa valla üldplaneering üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste alusdokumendina kogu valla haldusterritooriumil. Lisainfo: ...

Kastre valla volikogu valimiste valimisjaoskondade info

Kastre valla volikogu valimisteks on moodustatud 1 valimisringkond ja 3 valimisjaoskonda. Valimisjaoskondade ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: ...

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 9. oktoobril 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 9. oktoobril 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas. Arutlusele tulevad küsimused:

Ilmunud on Haaslava, Mäksa, Võnnu valdade ühine infoleht

leht asub: /documents/121985/14630698/infoleht_kastre_1_2017_veeb.pdf/23142fd3-b390-45e0-a860-2d0c08d09f90

VI TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV

VI TARTUMAA VÄÄRIKATE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV toimub 24. oktoobril 2017 Nõo vallas. Lektorid: psühholoog Tõnu Ots, TÜK neuroloogia osakonna õde Kaja Lestsepp. Väljapanekute ja...

Mäksa valla teedel algavad pindamistööd

Alates 26. septembrist toimuvad Mäksa valla teedel pindamistööd. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS. Pindamisega alustatakse Mellistes, teedel Oraviku ja Oraviku põik. Liikluskorraldust tööde...

Kutse Võõpste raamatukogu 70. sünnipäevevale

Head lugejad! Olete ootatud 25.oktoobril kell 15 Võõpste raamatukogu 70 sünnipäevale. Osalemisest palun teada anda 20.oktoobriks telefonile 5517050. Tiina

Melliste Algkool- Lasteaed võtab tööle majahoidja

Melliste Algkool-Lasteaed võtab tööle majahoidja (0,5 koormusega). Tööle asumine 2.oktoobrist 2017 a. Avaldus saata e-posti aadressile info@melliste.ee  

Poka tee 35 kinnistu võõrandamise enampakkumise korraldamine

Mäksa vallale kuulub Poka külas kinnistu Poka tee 35. Kinnistu katastritunnusega 50101:004:0156 sihtotstarve on tootmismaa pindalaga 3681 m², millel asub hoone ehitusaluse pindalaga 227 m²....

Mäksa Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Melliste raamatukogu juhataja valimiseks

Mäksa Vallavalitsus kuulutas oma 14.09.2017.a korraldusega nr 129  välja konkursi Melliste raamatukogu juhataja valimiseks.  1.1 Töö kirjeldus: Melliste raamatukogu...

7-19. aastaste laste- ja noorte tasulise huvitegevuse toetamine

1.septembrist 2017 maksab Mäksa vald 7-19. aastastele lastele- ja noortele ühes tasulises huviringis osalemise toetust. Selleks palun septembrikuu jooksul  saata  avaldus...

Mäksa Vallavalitsuses muutus ehitusnõuniku töökorraldus

Mäksa Vallavalitsuses asus alates 13. septembrist tööle ehitusnõunik Heiki Tooming. Ehitusnõuniku vastuvõtt toimub Mäksa vallavalitsuse ruumides Pokal kolmapäeviti ja Haaslava vallavalitsuses...

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu valla teede talihoolde teostajaga

Hankega seotud info: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190877