28.07.2017 Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Hanketeade Mäksa Vallavalitus algatas oma 25. juuli korraldusega nr 102 väikehanke pindamistööde tellimiseks. Korraldus koos lisaga on käesoleva teate juures. Hinnapakkumusele palume lisada tööde teostamise võimalik aeg. Pakkumuse palume esitada h...  Loe edasi »

26.07.2017 Valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
26.07.2017 Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 31. juulil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas
25.07.2017 Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga
25.07.2017 Kastre valla sümboolikakonkursi tulemused

Mäksa vallast

5.06.14

 

  

Mäksa valla pindala on 136,5 km2, olles suuruse järgi kuuendal kohal Tartumaa üheksateistkümne valla hulgas. Mäksa valla ulatus läänest itta on umbes 25 kilomeetrit ja põhjast lõunasse umbes 9 kilomeetrit. Omavalitsuses on umbes 4700 ha metsamaad, 600 ha rohumaad ja 4600 haritavat maad.

 Looduslikult asub Mäksa vald Peipsi madaliku ja Ugandi lavamaa vahel. Maastikku iseloomustab lainjas tasandik, mis kohati omandab väikekühmustikulise ilme. Valda läbib Võrtsjärvest alguse saav ning Peipsi järve suubub Suur-Emajõgi, mis on ainsa jõena Eestis täies ulatuses laevatatav. 

Mäksa vald jääb Ida-Eesti suurte soomassiivide piirkonda, rohkem kui kolmandiku omavalitsuse pinnast hõlmab looduskaitse alla kuuluv Emajõe-Suursoo. Emajõe-Suursoo puhul on tegemist ühe vanima Tartumaa sooga. Aegade jooksul on soomassiivist välja kujunenud Eesti suurimaks deltasoostikuks, mille ulatus põhjast lõunasse on 30 kilomeetrit ja läänest itta 18 kilomeetrit. Soo pindala on umbes 200 km2. Emajõe-Suursoo põhiline väärtus on märgade elupaikade suur mitmekesisus ning ulatuslik ja terviklik, regioonile ainuomane Emajõe deltasoostik, koos haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning kooslustega

 

Maavaradest leidub Mäksa vallas ehitusliiva, ehituskruusa, hästilagunenud turvast, järvemuda ja järvelupja.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA

KASTRE VALLA SÜMBOOLIKAKONKURSS

Statistika

Rahvaarv: 1752
Pindala: 136,5 km²
Suurim asula: Melliste küla (483)
Koole: 2