14.09.15

Surma registreerimiseks palume eelnevalt helistada telefonil 733 7600 . Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast.

 

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • avaldus (täidetakse vallavalitsuses kohapeal);
  • arstlik surmateatis või isiku surnuks tunnistamise kohtumäärus;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

 

Dokumendid esitab surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, raviasutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmed surma kohta.

 

Avaldajale väljastatakse surmatõend.

 

 

Kontakttelefon: 733 7600

 

vallasekretar@maksavald.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA