14.09.15

Sünni registreerimiseks palume eelnevalt helistada telefonil 733 7600 .

Sünni registreerimine

Lapse sünd registreeritakse vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul perekonnaseisuasutuses.

Sündi registreerivad perekonnaseisuasutused:

-          maakonnakeskuses maavalitsus;

-          kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus;

Sünni registreerimiseks esitatakse:

-          sünni registreerimise avaldus (täidetakse vallavalitsuses);

-          meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta;

-          vanemate isikut tõendavad dokumendid;

-          kui sündi registreerib üks vanematest, siis peab kaasas olema teise vanema avaldus lapse nime soovist;

-          isaduse omaksvõtu avaldus isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt tõestatud vormis (kui lapse vanemad ei ole abielus).

 

Sünniakti kantakse:

emana - lapse sünnitanud naine;

isana - mees, kes:

-          on lapse emaga abielus;

-          kes on isaduse omaks võtnud;

-          kelle isaduse on tuvastanud kohus.

 

Sünni registreerimisel koostab ametnik sünnikande ja väljastab soovi korral sünnitõendi. 

Sünnikande koostamine on riigilõivuvaba.

 

Lapsele nime andmine

Lapsele antakse eesnimi vanemate kokkuleppel või tema ainsa vanema ettepanekul. Kui lapse hooldusõigus kuulub ainult ühele vanematest, antakse lapsele eesnimi tema ettepanekul. Kui kokkulepet ei ole või ettepanekut ei tehta, otsustab eestkosteasutus, milline eesnimi lapsele antakse. Juhul kui lapse vanematel on erinev perekonnanimi, antakse lapsele perekonnanimi vanemate kokkuleppel. Kui kokkulepet ei ole või ettepanekut ei tehta, otsustab eestkosteasutus, milline perekonnanimi lapsele antakse.

Eesnimi võib koosneda andmisel mitte rohkem kui kolmest lahku kirjutatud nimest või sidekriipsuga seotud kahest nimest. Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega. Eesnimeks ei saa anda nime, mis sisaldab numberid või mittesõnalisi tähiseid. Ilma mõjuva põhjuseta ei saa anda tavatut eesnime või üldtuntud isikunimena kasutatavat nime

 

Lapse hooldusõigus

Üldiselt kuulub hooldusõigus mõlemale vanemale. Samas on võimalik vanema hooldusõigust lapse sündides piirata ainule ühele vanemale, kuid ainult kohus saab määrata ainuhooldusõiguse.

Sellisel juhul säilib lapsest lahus elaval vanemal õigus osaleda lapse kasvatamist puudutavates olulistes küsimustes, kuid puudub õigus käsutada lapse vara. Lapse igapäevaelu asju on õigus otsustada sellel vanemal, kes last iga päev kasvatab, hooldusõiguseta vanemale jääb alles õigus lapsega suhelda ning kohustus teda üleval pidada.

 

Kontakttelefon: 733 7600

 
Vaata ka:
Toimetaja: MART KEERUTAJA