13.03.14
Valik andmeid
  2009 2010 2011 2012 2013
Rahvaarv, 1. jaanuar 1 794 1 785 1 744 1 688 1 672
Elussünnid 18 13 12 20 ...
Surmad 26 19 16 15 ...
Sisseränne 84 49 55 55 ...
Väljaränne 85 84 59 70 ...
Ülalpeetavate määr 55,3 52,4 52,0 53,5 57,2
Demograafiline tööturusurveindeks 1,06 0,95 0,89 0,90 0,76
           
Kohalikud eelarved, tuhat eurot          
Tulud kokku 1 425,6 1 408,4 1 439,1 1 463,2 ...
füüsilise isiku tulumaks 633,0 560,0 601,6 642,7 ...
Kulud kokku 1 442,5 1 310,4 1 388,6 1 375,6 ...
üldised valitsemissektori teenused 169,2 126,6 145,4 153,0 ...
majandus 90,7 84,4 83,2 108,1 ...
haridus 682,8 630,7 642,6 609,5 ...
sotsiaalne kaitse 386,2 379,8 382,4 394,8 ...
           
Toimetulekutoetused, eurot 19 531,0 38 135,8 42 231,0 36 947,3 ...
           
Registreeritud töötud 70 103 71 44 33
           
Äriühingud 51 59 67 ... ...
Müügitulu, miljonit eurot 16,58 5,00 23,01 ... ...
           
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, eurot 683,09 664,41 705,94 753,02 ...
Brutotulu saajad keskmiselt kuus 564 531 544 556 ...
           
Kasutusse lubatud          
eluruumide pind, m² 0 0 41 175 168
mitteeluhoonete kasulik pind, m² 0 0 797 0 44
           
Üldhariduse päevaõpe          
Koolid 2 2 2 2 ...
Õpilased 79 71 83 92 ...
           
Üldkasutatavad rahvaraamatukogud 2 2 2 2 ...
lugejaid 595 541 546 558 ...

 

Toimetaja: ANDRI VIINALASS