13.01.16

Alates 01.01.2016. aastast jätkab senine Mäksa vallavalitsuse hallatav asutus hooldekodu Härmalõng  tegevust sihtasutusena Hooldekodu Härmalõng. Uus sihtasutus moodustati koos Võnnu vallaga ning edaspidi on hooldekodul Härmalõng ka Võnnu osakond.

kontakt:  Juhataja Meili Heero

Tel. 741 1502, 735 1960, 5887 4211

E-mail: harmalong@harmalong.ee

 Koduleht: http://harmalong.ee

 Aadress: Kastre küla, Mäksa val, Tartu maakond 62305

 

Hooldekodu Härmalõng on ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hoolekandeteenuseid sotsiaalselt mittetoimetulevatele eakatele ja puuetega inimestele.

Hooldekodu Härmalõng tegevuse peaeesmärk on tagada hooldekodus viibivatele inimestele nende eale ja tervislikule seisundile vastav hooldamine toetades nende iseseisvat toimetulekut, kindlustades nende auväärse kohtlemise ning tagades enesemääramisõiguse.

Alaeesmärgid:

  • areneda ja täiustada hoolekandeteenuste paketti, eeldades, et teenused on pidevad, mitmekülgsed, paindlikud,
  • tagada hooldekodu elanike toimetulek ja rahulolu,
  • hoida tähelepanu keskmes hoolekandeteenuste osutamise kvaliteet,
  • hooldekodupoolne suutlikkus end ära majandada ning osutada teenust 40-le inimesele,
  • olla konkurentsivõimeline kogu vabariigi ulatuses.

Strateegiad alaeesmärkide saavutamiseks:

  • inimesekesksus – inimene on väärtustatud kui isiksus,
  • parim elukeskkond – elamiseks kohandatud füüsiline ümbrus + sisekujundus,
  • teenindusvalmidus – kvalifitseeritud ja motiveeritud personal,
  • konkurentsivõime – uuenduslikkus.

Tere tulemast Hooldekodusse Härmalõng!

Toimetaja: MART KEERUTAJA