30.12.14

Vallasekretäri pädevuses olevad tõestamistoimingud:

 

  • ärakirja kinnitamine
  • väljavõtte kinnitamine
  • volikirja tõestamine (pensioni, elatisraha ja/või toetuste vastuvõtmise ning teise isiku pangakontole kandmise volikirjad).
Vallasekretäri poolt tehtud tõestamistoiming omab võrdset tähendust vastava notari kinnitamis- või tõestamistoiminguga.

Ärakirja ja väljavõtte kinnitamine
 
Vallasekretär teeb esitatud dokumendist koopia, väljavõtte puhul vaid vajalikest lehekülgedest, millele lisab kinnitusmärke, et see vastab esitatud originaaldokumendile. Vallasekretär ei kontrolli dokumendi ehtsust ega selle sisu õigsust.
 
Riigilõiv 0,63 eurot lehekülg (riigilõivuseadus § 324)

Ärakirja ja väljavõtte õigsust võib kinnitada ka digitaalselt.
 
Kontakttelefon: 733 7600
 
Toimetaja: MART KEERUTAJA