15.03.14

Eesmärk: riiklikult kaitsta kultuuriväärtust omavaid objekte: muistsed asulakohad, kivikalmed, hooned ja muud kinnismälestised jne. Jaguneb objekti kaitseks ja piirkondlikuks tsoonikaitseks.

Tuntumad muinsuskaitselised objektid vallas:

  • Ehitusmälestis Mäksa mõisa peahoone;

  • Ehitusmälestis Mäksa mõisa hauakabel;

  • Ehitusmälestised Kaagvere mõisakoha abihooned (valitsejamaja, õllekoda, teenijatemaja-viinaköök, aednikumaja, kelder, kuivati, piirdemüürid jne);

  • Arheoloogiamälestis laevavrakk „Carolus" hukkumispaik Kastres;

  • Arheoloogiamälestis Vana-Kastre linnusekoht;

  • Arheoloogiamälestis Lingutusmäe linnusekoht Mellistes;

  • Arheoloogiamälestis Agaliku muistne asulakoht;

  • Arheoloogiamälestis Kastre muistne asulakoht;

  • Arheoloogiamälestis Luutsna muistne asulakoht.

Kaitsealuste objektide asukoha ja tsoonikaitse info on leitav: http://register.muinas.ee/ või www.maaamet.ee>geoportaal>kultuurimälestised

Omavalitsus nõuab Muinsuskaitseameti kooskõlastust planeerimis-, ehitus-, maakorraldus- või keskkonna erikasutus toimingute juurde, juhul kui tegevus toimub:

1. muinsuskaitse all olev ehitis/hoone> omanikul kohustus tellida enne hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostmist litsentsiga ettevõttelt „Muinsuskaitselised eritingimused" ja kooskõlastada need Muinsuskaitseametiga.

2. muinuskaitsetsooni jääval maa- või veealal> omanikul on kohustus kooskõlastada ehitusprojekt või planeering muinsuskaitseametiga.

Õiguslikud alused:

 - muinsuskaitseseadus 

Selgituse koostas: Andre Kaareste, valla ehitus- ja keskkonnanõunik

Toimetaja: ANDRI VIINALASS