7.02.17

 

Mäksa valla 2017a eelarve koostamine

Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020

Mäksa valla 2017-2020 eelarvestrateegia eelnõu avalik väljapanek korraldatakse ajavahemikul 23. september – 06. oktoober 2016. a Mäksa Vallavalitsuse ruumides ja Mäksa valla veebilehel. Mäksa valla eelarvestrateegia 2017-2020 eelnõu avalik arutelu toimub 07. oktoobril kell 10.00 Mäksa vallamajas, Pokal.

Toimetaja: MART KEERUTAJA