3.04.17

2017. aasta maamaksust Mäksa vallas

Detsembrikuus 2015 otsustas vallavolikogu 2016.a maamaksu määrad jätta samaks varasemaga. Põllumajandusliku maakasutuse maksumäär (PM)  on 1,5% ja üldise maakasutuse maksumäär (YM) on 2,0% kehtivast kinnistute maksustamishinnast ehk maa väärtusest 2001. aastal.

 

Maamaks aastas (ligikaudu):

 • Põllumaa                                                                                           3,32 eurot/ha
 • Looduslik rohumaa                                                                           1,05 eurot/ha
 • Metsamaa                                                                                          4,86 eurot/ha
 • Muu maa (võsa, lodu, tee, kraav, veealune vms)                                          0,89 eurot/ha
 • Ärimaa                                                                                                          128.- eurot/ha
 • Tootmismaa                                                                                      26.- eurot/ha
 • Esimesed 1000 m2 hoone või ehitusõiguse juures     Melliste kant    12,8 eurot/õu
 • Esimesed 1000 m2 hoone või ehitusõiguse juures     Võõpste kant   10,2 eurot/õu

 

Maksuvaba maakasutus:

 • Kodualune  maa Melliste kant 14- eurot/õuemaa
 • Kodualune maa Võõpste kant 11.- eurot/õuemaa
 • Maksukohustus alla 5.- euro (näiteks korterielamute krundi kaasomandi osa eest)
 • Riigi omandis ühiskondlike ehitiste maa
 • Kaitsealade loodusreservaadi ja sihtkaitsevööndi maa 100% ja hoiuala piiranguvööndi maa 50%

 

Maamaks on RIIKLIK maks, mis laekub omavalitsuse eelarvesse. Omavalitsus esitab maamaksu alusandmed Maksu- ja Tolliametile 2016.a jaanuarikuu jooksul. Maksuteated trükitakse ja maksuamet postitab need alates 10.veebruar, interneti kasutajad saavad e-maksuteate elektrooniliselt. Kokku laekub valla eelarvesse maamaksu suurusjärgus 40 000.- eurot. Maksuna laekunud raha  kulutatakse põhimõtteliselt vallale kuuluva avaliku teedevõrgu korrashoiuks ja jooksvaks remondiks, mis tagab era- ning riigikinnistute väärtuse püsimise ajas, kuna nii säilivad masinatega ligipääsutingimused põllu- ja metsamaade majandamiseks ja elukohtadeni jõudmiseks, seega maatükkide kasutusväärtus.

Teate koostas: Andre Kaareste, valla maakorraldaja tel 7 337 603
Toimetaja: MART KEERUTAJA