13.03.14

Hulkuvate loomadega seotud probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge Mäksa vallavalitsusse majandusnõuniku poole, tel 7337608, 53022922.

Hulkuvate loomade püüdmist, pidamist, hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus oma territooriumil (loomakaitseseadus § 5 lg 3).

Loomade varjupaiga kasutamisest

Mäksa Vallavalitsus on sõlminud Tartu linna ja Tartu koduta loomade varjupaiga operaatoriga lepingu kasutamaks Tartu koduta loomade varjupaika ajavahemikul 1. jaanuar - 31. detsember 2013.a. Vastavalt lepingule on kõigil rahvastikuregistris Mäksa valda registreeritud elanikel võimalik kasutada varjupaiga teenuseid järgnevalt:


- loobuda oma loomast, tasudes looma 14-ne päeva hoiutasu, mis 2012 aastal on 31,36 eurot. Loom peab olema vaktsineeritud vähemalt 10 päeva enne varjupaika toimetamist kompleks- ja marutaudi vaktsiiniga ja kaasas peab olema sellekohane dokument loomaarsti kinnitusega. Ajutisele hoiule varjupaik loomi ei võta.
- hulkuva looma vastuvõtu eelduseks on Mäksa valla kontaktisiku, majandusnõunik Kaido Kullamaa, sellekohane kinnitus.

 
Juhul, kui märkate Mäksa valla territooriumil vigastatud, hulkuvat või peremeheta looma siis teatage sellest Mäksa Vallavalitsust. Omal initsiatiivil ei ole soovitav hulkuvate loomadega tegeleda. Varjupaik ei reageeri elanike poolt esitatud väljakutsetele ja ei otsusta omal vastutusel looma vastuvõtmist. Varjupaiga kontaktandmed: Tartu, Raadi linnaosa, Roosi 91K, tel 53339272, loomade vastuvõtt E-R kell 9.00-18.00.
 
Varjupaik tegeleb eelkõige lemmikloomadega. Metsloomad ei kuulu varjupaiga kompetentsi. Metsloomadega seotud muredest palume teatada Keskkonnaameti telefonil 1313.
 
Varjupaika viibivate loomadega saab tutvuda aadressil: http://www.loomadevarjupaik.eu/saabunud-koerad/
Toimetaja: ANDRI VIINALASS