18.05.17

Mäksa vallas tegutsevatelt MTÜ-delt ootame taotlusi järgmisteks tähtaegadeks:
1) tegevustoetuse saamiseks esitatakse taotlus toetuse saamise aastale eelneva aasta 01. oktoobriks;
2) sündmusetoetuse ja projektitoetuse saamiseks esitatakse taotlus poolaasta kohta 01. aprilliks ja 01. oktoobriks;
3) ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne ürituse toimumise kuupäeva.

info@maksavald.ee

Toimetaja: ÜLLE SEIRE