Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

Mäksa Vallavalitsuse 27.03.2014 korraldus nr 2-1.1/67 Hajaasustuse hindamiskomisjoni moodustamine

Mäksa Vallavalitsuse 27.05.2014 korraldus nr 2-1.1/107 Hajaasustuse hindamiskomisjoni muutmine