10.10.17

Kastre valla volikogu valimisteks on moodustatud 1 valimisringkond ja 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

Valimisjaoskond nr 1

Tel. 5887 0369

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Haaslava vald)

Valimisjaoskond nr 2

Tel. 5887 0370

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Mäksa vald)

Valimisjaoskond nr 3

Tel. 5887 0379

(valida saavad isikud, kelle elukohana rahvastikuregistrisse kantud Võnnu vald)

1) Vallamaja,

Kurepalu küla, Haaslava vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20;

2) Priiuse seltsimaja, Kurepalu küla, Haaslava vald valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

1) Aabitsa tee 1a,

Melliste küla, Mäksa vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20 / valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

 

1) Tartu tn 24,

Võnnu alevik, Võnnu vald eelhääletamine 9-11. oktoober kell 12-20 / valimispäeval, 15. oktoobril kell 9-20

 

 

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist

 

BUSSIRINGID VALIMISTE AJAL

Mäksa valla bussiringid valimispäeval 15. oktoobril

10.40 Kõrvesilla- Võõpste- Kastre

10.55 Mäksa- Sarakuste- Vana-Kastre- Kaagvere- Kisla

11.25 Poka- Mäletjärve- Miinamõisa

11.45 Melliste (Oraviku)

Tagasi, kui valitud.

 

 

Haaslava valla bussiringid eelvalimiste päevadel

10. oktoobril                                     11. oktoobril

16.30 Aardlapalu                                16.30 Aardlapalu

16.35 Aardla                                      16.35 Aardla

16.40 Lange                                       16.40 Lange

16.45 Tõõraste                                  16.45 Tõõraste

16.50 Villemi                                     16.50 Villemi                                    

16.52 Aadami                                     16.52 Aadami

16.55 Uniküla                                    16.55 Uniküla

17.00 Kulpna                                     17.00 Kulpna

17.05 Kriimani                                   17.05 Kriimani

17.10 Roiu                                         17.10 Roiu

Tagasi, kui valitud.                             Tagasi, kui valitud.

 

Haaslava valla bussiringid valimispäeval 15. oktoobril

Esimene bussiring                  Teine bussiring                      Kolmas bussiring

9.30 Aardlapalu                      13.00 Suurekivi                      17.00 Suurekivi

9.35 Aardla                             13.02 Aardla                           17.02 Aardla

9.40 Lange                              13.05 Lange                            17.05 Lange

9.45 Tõõraste                          13.10 Tõõraste                        17.10 Tõõraste

9.50 Villemi                            13.15 Villemi                          17.15 Villemi

9.55 Aadami                           13.20 Aadami                         17.20 Aadami

10.00 Uniküla                         13.25 Uniküla                         17.25 Uniküla

10.05 Kulpna                          13.30 Kulpna                          17.30 Kulpna

10.10 Kriimani                         13.35 Kriimani                         17.35 Kriimani

10.15 Sillaotsa                        13.40 Sillaotsa                        17.40 Sillaotsa

10.20 Roiu                              13.45 Roiu                              17.45 Roiu

10.25 Kurepalu                       13.50 Kurepalu                       17.50 Kurepalu

Tagasi, kui valitud.                 Tagasi, kui valitud.                   Tagasi, kui valitud.

 


Kodus hääletamine

Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite Te taotleda hääletamist kodus.

Kodus hääletamise kirjalik taotlus saadetakse vallavalitsuse või valija elukoha järgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil. Vallavalitsusele saab taotluse esitada vaid valimispäevale eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

valija nime; valija isikukoodi; valija aadressi; valija sidevahendi numbrit; kodus hääletamise põhjust.

Kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta Teid taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest.

Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget, kes saabuvad Teie asukohta. Te annate hääletamissedeli saamise kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Pärast hääletamissedeli täitmist murrate Te sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.

 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA
12.01.18

Kastre Vallavalitsus
 

Lahtioleku ajad:
 

Reg nr. 77000370 E, T, N 8.00 - 16.00
Kurepalu, 62113 Kastre vald Tartu maakond K 8.00 - 18.00
Pank: SEB EE531010102034612006 R 8.00 - 14.00
     
Telefon: 744 6526  
E-post: vald@kastre.ee TP kood
Arvete e-post: arved@kastre.ee  
Kohtudokumendid:

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA