« Tagasi

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Mäksa Vallavalitsus algatas oma 07.08.2017. a korraldusega nr 106 lihthanke pindamistööde teostamiseks. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist - https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189979

Pakkumuse palume esitada hiljemalt 18.08.2017 kell 23.59 e-posti aadressile mart@maksavald.ee . Lisainfo telefonil 5855 2944