« Tagasi

PLANEERINGUTEADE

SUDASTE KÜLAS METSAVEERE JA VESKI KINNISTUL NING LÄHIALAL SITIKA TUULIKU PUHKEKOMPLEKSI DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Mäksa Vallavalitsus teatab, et Vallavolikogu 31.07.2017 otsusega nr 36 on kehtestatud Sudaste külas Metsaveere ja Veski kinnistul ning lähialal Sitika tuuliku puhkekompleksi detailplaneering.

Planeeringuala pindalaga u 3 ha asub Sudaste külas Tartu-Räpina-Värska maantee ääres. Planeeringualale jääval Veski kinnistul paikneb vana veskihoone, mida soovitakse rekonstrueerida ning kasutusele võtta puhkekompleksina. Veskiga ühendusse on planeeritud tiiblöövidega majutusasutus koos toitlustus- ning seminariruumidega, kus pakutakse ka ööbimisvõimalust ca 40 külalisele. Veskiosasse on ette nähtud vastuvõtu- ja seminariruumid. Lisaks on planeeritud eraldi õppe- ja eksponaadihoone ning planeeringuala idapoolsesse serva tiik. Planeeringulahendusega nähakse ette Veski, Metsaveere ja Pärna kinnistute liitmine, et moodustada ühtne krunt tuuliku puhkekompleksi ja seda teenindavate rajatiste jaoks. Planeeringuga kavandatud tegevuste elluviimisega ei ole ette näha negatiivseid keskkonnamõjusid. Kavandatav tegevus ei avalda olulist mõju ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Link https://www.maksavald.ee/detailplaneeringud lehele.