« Tagasi

Kastre valla sümboolikakonkursi tulemused

Lähtudes Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade ühinemiste juhtkomisjoni otsusest algatas Mäksa Vallavalitsus oma 18. aprilli 2017.a korraldusega nr 47 Kastre valla sümboolika leidmise  ideekonkursi.  Konkursi eesmärk oli leida loodava Kastre valla ametiasutuse sümboolika motiiv, mida saab kasutada valla vapil, lipul, ametlikus dokumentatsioonis ja elektroonilistes väljundites.

Ideekonkursi tähtajaks esitasid neliteist autorit kokku kolmkümmend tööd. Konkursile esitatud töid hindas viieliikmeline komisjon, mis koosnes valdade esindajatest ja kahest erialaspetsialistist. Komisjoni ülesandeks oli välja valida kuni kolm premeeritavat tööd. Peale tööde põhjalikku analüüsi ja ideede potentsiaali ning teostatavuse kaalumist, valis komisjon välja kolm paremat tööd (tööde esitamise ajalises järjekorras):

Enn Helemäe vapi kavand

Vapikilbi ülemine osa on roheline, mis sümboliseerib loodust ja maaelu. Keskmine, hõbedane sakiline osa, kujutab kunagise Kastre linnuse kaitsemüüri 3 sakki. Need 3 sakki omakorda sümboliseerivad ka kolme (Haaslava, Mäksa ja Võnnu) ühinenud valda. Vapikilbi alumine, sinine osa, on 3 Emajõe stiliseeritud lainet, mis samuti sümboliseerivad ühinenud valdu.

 

Liina Kald´i vapi kavand

Orglõikes rihm sümboliseerib Kalevipoja künnivagu. Soopihla õis tähistab Emajõe Suursood ja sooalasid. Ajalooline võti viitab rohketele mõisatele ja kunagistele uhketele linnustele. Silmusnelinurk on iidne looduse ühtsuse tähis ja kaitsesümbol, samuti viitab muistsetele asustustele ja leidudele.

 

Teele Laur´i vapi kavand

Valla vapis kasutatakse kaht värvi – sinist ja rohelist. Sinine värv sümboliseerib elujõudu ja uuenemist, roheline värv rahu ja lootust. Kaar vapi ülaosas tähistab valla kõrgeimat punkti Vooremäge. Sinine laine Emajõge ja teisi valla arvukaid veekogusid, roheline laine Suursood ja valla rohelisi loodusväärtusi, teistehulgas Järvselja loodukaitseala ja Kiigeoru hiiesalu. Gustav Suitsu meenutuseks on valla vapil kell, sümboliseerides nii kiriku kui haridusasutuste vaimuvalgust.

 

Väljavalitud tööd esitatakse valdade ühinemiste juhtkomisjonile arutamiseks. Sobiva motiivi kokkuleppimisel, kujundadatkse sellest uuele omavalitsusele nõuetelevastav  sümboolika.

 

Mart Keerutaja

mart@maksavald.ee

5855 2944