Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Mäksa Vallavalitsus algatas oma 07.08.2017. a korraldusega nr 106 lihthanke pindamistööde teostamiseks. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist - ...

PLANEERINGUTEADE

SUDASTE KÜLAS METSAVEERE JA VESKI KINNISTUL NING LÄHIALAL SITIKA TUULIKU PUHKEKOMPLEKSI DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

12. augustil kell 9.00-13.00 Melliste -Poka teelõik KINNI!

Seoses 23. Melliste Triatloni võistlustega laupäeval 12. augustil Melliste - Poka teelõik kinni

Melliste ja Võõpste ujumiskohtade veekvaliteet vastab nõuetele

Mäksa vallavalitsus tellis Terviseametilt Melliste ja Võõpste paisjärvede suplusvee veekvaliteedi analüüsi. Proovid võeti mõlemast veekogust 3. augustil. Uuringu tulemuse põhjal vastab mõlema...

Ilmunud on Meie Kodu augustikuu leht

Trükikoja puhkuse tõttu ilmub paberkandjal leht postkastidesse järgmisel nädalal. Leht asub siin:

Mäksa Vallavalitsus soovib sõlmida hankelepingu pindamistööde teostajaga

Hanketeade Mäksa Vallavalitus algatas oma 25. juuli korraldusega nr 102 väikehanke pindamistööde tellimiseks. Korraldus koos lisaga on käesoleva teate juures. Hinnapakkumusele palume...

Valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Vastavalt kuni 01.07.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 avaldab planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus informatsiooni avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste...

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 31. juulil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas

Mäksa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval 31. juulil 2017 kell 17.00 Pokal Mäksa vallamajas. Arutlusele tulevad küsimused

Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga

Eesti Andmesidevõrk MTÜ on algatanud koostöös kohalike omavalitsustega Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille eesmärk on ühendada vähemalt 90% potentsiaalsetest...

Kastre valla sümboolikakonkursi tulemused

Lähtudes Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade ühinemiste juhtkomisjoni otsusest algatas Mäksa Vallavalitsus oma 18. aprilli 2017.a korraldusega nr 47 Kastre valla sümboolika leidmise ...

Eelteade liikluspiirangust!

TÄHELEPANU LIIKLUSPIIRANGUD!   Seoses 23. Melliste triatloni võistlustega on Melliste-Heiti  Poka teelõik 12.augustil 9.00-13.00 KINNI  kuni vallamajani.   ...

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine Mäksa külas

Mäksa Vallavalitsuse 12.06.2017 korraldusega nr 80 otsustati Mäksa külas "Kütti, Rebase ja Sinilinnu detailplaneeringu" koostamine lõpetada ja menetlus sulgeda kinnistute omaniku avalduse alusel. ...

Koolimajas toimub Mäksa valla üldplaneeringu avalik arutelu

Mäksa valla üldplaneeringu avalik väljapanek lõppes 15.06.2017. Planeeringulahendus on tutvumiseks väljas valla veebilehel www.maksavald.ee/uldplaneering kuni avaliku arutelu toimumiseni....

Ilmunud on Meie Kodu juulikuu leht

leht asub siin:

Vallamaja lahtiolekuajad pühadel

Raamatukogude lahtiolekuajad suveperioodil

Melliste raamatukogu Perioodil 15.juuni kuni 31.august 2017.a on Melliste raamatukogu avatud alljärgnevalt: T 13-20, K 13-20, N 13-19, R 13-19, L 11-15   Raamatukogu...

Mellistes perearsti keskus on SULETUD

Mellistes perearsti keskus on SULETUD: 27. 06.-16. 07. 2017 ja 07. 08.-20. 08. 2017 Samal ajal on suletud ka apteek 31.07.-03.08.17 pereõe Pilvi Eensalu iseseisev vastuvõtt...

Fassaadid ja piirdeaiad korda

Puhkuste aeg on saabumas ning just nüüd on paras aeg pöörata tähelepanu hoonete renoveerimisele. Kasutades ajalehest lõigatud või väljaprinditud kupongi, saavad Mäksa valla elanikud Tartu...

Kagu-Eestis käivitub projekt "Internet Koju"

Täna saavad maapiirkonnas ja väiksemates linnades enamik tarbijaid oma internetiühenduse vaskkaablivõrgu või mobiilse 4G / 3G side kaudu. Kahjuks ei vasta kumbki lahendus vähegi nõudlikuma tarbija...