5.09.14

TOIMETUS

e-post: toimetus@maksavald.ee

Kaastöid ootame toimetusse iga kuu 20. kuupäevaks.

Mäksa Valla Leht ilmub kord kuus, leht on valla elanikele tasuta.

Meie Kodu

2017 ILMUNUD LEHENUMBRID