30.12.14

Uude elukohta elama asumisel tuleb 30 päeva jooksul esitada kohalikule omavalitsusele uus elukoha aadress rahvastikuregistrisse kandmiseks.


Elukoha andmete muutmiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada elukohateade.  Elukoha teate esitamisel on vajalik ruumi omaniku nõusolek. Kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis tuleb elukohateatele kanda ruumi omaniku nõusolek või esitada ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia. Omaniku nõusolek ei anna elanikule täiendavaid õigusi ruumile.

Elukohateate saab esitada vallavalitsusse ise kohale tulles või posti teel saates, samuti digiallkirjastatult e-postiga edastatult aadressil vallasekretar@maksavald.ee  Elukohateadet postiga saates on vaja lisada koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest.
Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, mille allkirjastavad kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud. Elukohateatele tuleb kanda ka alaealiste perekonnaliikmete andmed, kuid allkirju lisama ei pea.
Elukohateadet on võimalik esitada ka kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu

Rahvastikuregistrisse kantud isik saab soovi korral oma andmeid registris kontrollida ise internetis kodanikuportaalis. Kodanikuportaali sisenemiseks peab ennast tuvastama kas ID-kaardi või oma internetipanga kaudu.

Kontakttelefon: 733 7600
 

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA