Uudised ja teated

27.09.2016 V TARTUMAA AUVÄÄRSES EAS ELANIKE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV

V TARTUMAA AUVÄÄRSES EAS ELANIKE TERVISE- JA OHUTUSPÄEV 10.oktoober 2016 Võnnu Kultuurimaja 9.30 – 10.00 Kogunemine 10.00 – 10.15 Tervitussõnad Tartu maavanemalt Reno Laidrelt, Võnnu vallavanemalt Teet Helmilt ja Tartu Maavalitsuse tervised...  Loe edasi »

27.09.2016 Ohtlike jäätmete kogumisringil rehve vastu ei võeta
23.09.2016 Mäksa valla 2017-2020 eelarvestrateegia avalik väljapanek
21.09.2016 PLANEERINGUTEADE. VESKIMÄE KÜLAS ROOTSI KINNISTU MAATÜKI JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK
19.09.2016 Informiin 2016

Mäksa vallast

5.06.14

 

  

Mäksa valla pindala on 136,5 km2, olles suuruse järgi kuuendal kohal Tartumaa üheksateistkümne valla hulgas. Mäksa valla ulatus läänest itta on umbes 25 kilomeetrit ja põhjast lõunasse umbes 9 kilomeetrit. Omavalitsuses on umbes 4700 ha metsamaad, 600 ha rohumaad ja 4600 haritavat maad.

 Looduslikult asub Mäksa vald Peipsi madaliku ja Ugandi lavamaa vahel. Maastikku iseloomustab lainjas tasandik, mis kohati omandab väikekühmustikulise ilme. Valda läbib Võrtsjärvest alguse saav ning Peipsi järve suubub Suur-Emajõgi, mis on ainsa jõena Eestis täies ulatuses laevatatav. 

Mäksa vald jääb Ida-Eesti suurte soomassiivide piirkonda, rohkem kui kolmandiku omavalitsuse pinnast hõlmab looduskaitse alla kuuluv Emajõe-Suursoo. Emajõe-Suursoo puhul on tegemist ühe vanima Tartumaa sooga. Aegade jooksul on soomassiivist välja kujunenud Eesti suurimaks deltasoostikuks, mille ulatus põhjast lõunasse on 30 kilomeetrit ja läänest itta 18 kilomeetrit. Soo pindala on umbes 200 km2. Emajõe-Suursoo põhiline väärtus on märgade elupaikade suur mitmekesisus ning ulatuslik ja terviklik, regioonile ainuomane Emajõe deltasoostik, koos haruldaste, ohustatud ja kaitsealuste liikide ning kooslustega

 

Maavaradest leidub Mäksa vallas ehitusliiva, ehituskruusa, hästilagunenud turvast, järvemuda ja järvelupja.

 

Toimetaja: MART KEERUTAJA

Statistika

Rahvaarv: 1627
Pindala: 136,5 km²
Suurim asula: Melliste küla (483)
Koole: 2